WEB OFICIAL
Mejor precio y condiciones

Política de privacidad

Hotel Costa Brava Blanes a través del seu web 'hotelcostabravablanes.com' sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaràn incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Hotel Costa Brava Blanes aquest serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de Hotel Costa Brava Blanes , que asumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguritat que garantitzin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb lo establert en la Lley Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable.

Hotel Costa Brava Blanes ,a través de la seva web, utilizarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que es considerin d'interès per ell.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup que pertany Hotel La Carolina , així com a altres amb les que hi hagi acords de col·laboració amb la única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Hotel Costa Brava Blanes a través de la seva web, utilizarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de hotellacarolina.cat. Les cookies s'asocïen únicament a un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcias a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després de que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que tinguin que registrar-se en cada visita per accedir a les àreas i serveis reservats exclusivament per ell. L'Usuari tñe la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades en la web hotelcostabravablanes.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Hotel Costa Brava, c/ Ansel Clavé, 48 - Blanes - Girona (España), aquesta comunicació tambié podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció: info@hotelcostabravablanes.net.